1. Watch Dis Peshay & Krazeman 3:07
 2. Maliblues Peshay & Krazeman 2:58
 3. Brighter Days Peshay & Steppa 2:59
 4. My Boogie Peshay & Krazeman 2:34
 5. Movin' On Peshay & Krazeman 1:22
 6. Underground Vol. 2 - Preview Peshay, Krazeman, Steppa 1:41
 7. Supernova Peshay 2:38
 8. Dreamer Peshay ft. Abbie Adi 3:27
 9. Red Sun Peshay & Steppa 2:43
 10. Good Vibrations Peshay ft. Abbie Adi 2:45
 11. Universalis Peshay & Vsy 2:50
 12. Bring On Down Peshay 2:30
 13. I Got The Feeling Peshay & Krazeman 2:58
 14. Stealth Peshay 2:57